Vem Camará Capoeira Olomouc

Internetové odkazy

Evropský sociální fond v ČR: http://www.esfcr.cz Evropský sociální fond v ČR
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha: http://www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
Projektový servis UP, Olomouc: http://www.psup.cz Projektový servis UP, Olomouc
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, UP, Olomouc: http://www.histology.upol.cz Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, UP,  Olomouc
Databáze virtuálních preparátů praktika histologie Ústavu histologie a embryologie, LF UP v Olomouci: http://158.194.8.20/WebDatabaseClient/dbWebAccount.aspx
User name: student, password: student
Databáze virtuálních preparátů praktika histologie Ústavu histologie a embryologie, LF UP v Olomouci