Vem Camará Capoeira Olomouc

Klíčové aktivity

KA 1 - Tvorba archivu virtuálních preparátů

Bude vytvořen archiv virtuálních preparátů pro potřeby výuky i pro testování praktických znalostí studentů. Ve vybraných virtuálních preparátech budou graficky označeny důležité struktury a doplněny vysvětlujícím textem (anotace).


KA 2 - Vytvoření databáze histologického praktika

V této databázi budou pro jednotlivá témata praktik zhotoveny přehledné listy obsahující seznam a náhledy příslušných virtuálních preparátů s veškerými údaji o nich, klíčová slova a buňky s hyperlinky pro otevření podpůrných dokumentů praktika.


KA 3 - Vytvoření podpůrných dokumentů pro témata praktických cvičení

Pro každé praktikum budou vytvořeny podpůrné dokumenty „Průvodce praktikem“, „Úvod do praktika“ a „EM –obrazy“. V některých prakticích budou zařazeny i krátké animace k vysvětlení dynamických dějů.


KA 4 - Vytvoření systému zkoušení studentů na PC v prostředí elektronické učebny a vyhodnocování výsledků

Bude vytvořen nový systém hromadného zkoušení studentů na PC. Testy budou obsahovat jak teoretické otázky, tak především otázky zaměřené na praktické poznávání struktur a orgánů. Bude zajištěna absolutní randomizace sledu otázek i variant odpovědí a testy budou po ukončení automaticky vyhodnoceny.


KA 5 - Zaškolení akademických pracovníků do systému virtuální mikroskopie a databáze histologického praktika

Bude uspořádáno školení akademických pracovníků týkající se jednak výuky v prostředí e–praktika a virtuálních preparátů, jednak způsobu vytváření zkouškových testů pomocí speciálních programů.


KA 6 - Vytvoření výukového portálu histologického praktika

Bude vytvořena nová výuková platforma s obsahem elektronického praktika histologie, dostupná z internetové sítě fakulty. Studenti tak budou mít možnost samostudia virtuálních preparátů mimo dobu běžné výuky.