Vem Camará Capoeira Olomouc

Monitorovací indikátory

Inovované kurzy

Celkem 10 (doloženo sylaby předmětů)
  1. Histologie a embryologie pro studenty všeobecného lékařství I.
  2. Histologie a embryologie pro studenty všeobecného lékařství II.
  3. Histologie a embryologie pro studenty stomatologie I.
  4. Histologie a embryologie pro studenty stomatologie II.
  5. Histologie pro stud. fak. zdravotnických věd, Bc, fyzioterapie.
  6. Histologie a embryologie motoriky pro stud. fak. zdravotnických věd, Mg, fyzioterapie, studium prezenční.
  7. Embryologie pro stud. fak. zdravotnických věd, porodní asistentky, prezenční st.
  8. Embryologie pro stud. fak. zdravotnických věd, porodní asistentky, kombinované st.
  9. Histologie pro stud. fak. zdravotnických věd, všeobecná sestra, kombinované st.
  10. Histologie pro stud. fak. přírodovědecké, optometrie, ortoptika

Proškolení pracovníci

20 osob (bude dodána prezenční listina + Zápis z práce s cílovou skupinou + případné použité výukové materiály); nutno dodat též 20 certifikátů – pro úspěšné podpoření.

Členové realizačního týmu

8 osob - navázaní na cílovou skupinu – (dokladem jsou pracovní smlouvy)

Počet studentů

LF, PřF, FZV – 1236 (dodají se Zápisy z práce s cílovou skupinou, prezenční listiny a Seznamy studentů na předmětu + použité výukové materiály), 1100 musí splnit zápočet/zkoušku (dodají se zápočtové/zkouškové katalogy).


NázevMěrná jednotkaPlánovaná hodnota
Počet nově vytvoř./inovovaných kurzů - vzd.prog. VŠPočet10
Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzděláváníPočet osob20
Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkemPočet studentů1236
Počet podpořených osob - poskytovatelé služebPočet osob14
Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentiPočet studentů1100
Počet úspěšně podpořených osob-pracovníků v dalším vzděláváníPočet osob20